COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Bursa Osmangazi Seçköy Mahallesinde 3173 m2 Tarla

Bankadan 3173m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 13278
Metre Kare 3173m2
Ada 178
Parsel 54
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Seçköy Köyü, İbrahim Dağı Mevkii 178 ada 54 parsel

Açıklama

Özellikler: Taşınmaz; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Seçköy Mahallesi sınırları dahilinde, İbrahim Dağı Mevkiinde yer alan 3.173,00 m2 yüzölçümü büyüklüğüne sahip 178 ada 54 parsel nolu çalılıktır. Parselin konumu; Kadastro Müdürlüğünde mevcut kadastro paftasından teyit edilmiştir. Osmangazi Belediyesi sınırları içerisindedir. 1/100000 ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Planı kapsamında tarım alanı içerisindedir. Plansız alanda yer almaktadır. Köy Yerleşik Alanı içinde değildir. Parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmamakta olup tüm yönlerden komşu parsellere cephelidir. Tarıma elverişsiz arazi yapısına sahiptir. Arsada ekili herhangi bir tarım ürünü bulunmamakta olup çalılık kaplı olduğu görülmüştür. Bölgede aktif olarak ekim yapılmakta olup genellikle zeytincilik ve elma vb. gibi meyvecilik yapılmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.  parsel ile komşu parseller arasında sınırı belirleyen bir unsur bulunmamaktadır. İncelemeler yerinde ve fakat bölgesel olarak yapılmıştır.

Ulaşım: Bursa il merkezinden kuzey yönünde bulunan Bursa Yalova Yoluna girilir. Yaklaşık 20 km ilerledikten sonra doğu yönünde bulunan Kurtul Köyü İç Yoluna girilir. Bu yol üzerinden yaklaşım 7,5 km. ilerledikten sonra  taşınmazın bağlı bulunduğu Seçköy Köyüne ulaşılır. Değerlemeye konu taşınmaz mahalle merkezinin yaklaşık 1,1 km batısında konumludur. Taşınmaza ulaşım tarım araçlarıyla kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Not: tapu vasfı çalılık olarak geçmektedir.