Bursa Keles Pınarcık'da 5.331 m² Tarla
 • Şirketten
 • 5331 m2

Özellikler

  • Tapu no
   2351
  • Pafta
   H22A05B2
  • Ada
   163
  • Parsel
   1
  • Tapu Bilgisi
   Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0

Harita

Açıklama

Adres: Pınarcık Mahallesi, Eski Köy Mevkii, 163 Ada, 1 Parsel, 5.331,87 m2 alanlı Tarla, Keles/ Bursa

Ulaşım:  Kesel-Bursa Yolu üzerinde Bursa istikametinde devam edildiğinde sağ kolda kalan Pınarcık Köyü yolu ayrımına girilir. Yaklaşık olarak 2 km devam edildiğinde Pınarcık Köyü merkezine ulaşılır. Pınarcık Köyü merkezinden Pınarcık Köyü Camisinden doğu istikametinde kalan yol sapağına girilip yaklaşık 800 m devam edildikten sonra sağ kolda kalan patika yola girilerek yaklaşık 220 m devam edildikten sonra sağ kolda kalan taşınmaza ulaşılır.

Özellikler: Tarla hafif eğimli bir topografik yapıdadır. Üçgen forumuna yakın bir geometrik şekle sahiptir. Konu parselin doğu cephesi kadastro yolu ile sınırlı olup diğer cephelerde sınırları belirleyici herhangi bir işaret veya yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerin bir kaç adet meyve ağacı ve su dolu bir çukur bulunduğu gözlenmiştir. Taşınmazın batı cephesinde akarsu yatağı bulunmakta olup kuruduğu bilgisi alınmıştır. Bölgede DSİ sulama hattı olmadığından kuru tarım arazisidir. Keles İlçe Tarım Müdürlüğünde yapılan görüşmede bölge civarında DSİ sulama hattı oluşturulmaya başlanacağı şifahi bilgisi alınmıştır.

Keles Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada parselin bila tarihli 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde Tarım Alanında kalmakta olduğu şifahi bilgisi alınmıştır.

Tarla Pınarcık köyü'ne yakın konumu açısından yatırım amaçlı değerlendirilebilir.

Not: Şirket KDV'den muaftır, satışta + KDV çıkmayacaktır. Tapu devir masrafları alıcıya aittir.

Gizle Hepsini Gör

Özellikler

  • Tapu no
   2351
  • Pafta
   H22A05B2
  • Ada
   163
  • Parsel
   1
  • Tapu Bilgisi
   Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0

Harita

Açıklama

Adres: Pınarcık Mahallesi, Eski Köy Mevkii, 163 Ada, 1 Parsel, 5.331,87 m2 alanlı Tarla, Keles/ Bursa

Ulaşım:  Kesel-Bursa Yolu üzerinde Bursa istikametinde devam edildiğinde sağ kolda kalan Pınarcık Köyü yolu ayrımına girilir. Yaklaşık olarak 2 km devam edildiğinde Pınarcık Köyü merkezine ulaşılır. Pınarcık Köyü merkezinden Pınarcık Köyü Camisinden doğu istikametinde kalan yol sapağına girilip yaklaşık 800 m devam edildikten sonra sağ kolda kalan patika yola girilerek yaklaşık 220 m devam edildikten sonra sağ kolda kalan taşınmaza ulaşılır.

Özellikler: Tarla hafif eğimli bir topografik yapıdadır. Üçgen forumuna yakın bir geometrik şekle sahiptir. Konu parselin doğu cephesi kadastro yolu ile sınırlı olup diğer cephelerde sınırları belirleyici herhangi bir işaret veya yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerin bir kaç adet meyve ağacı ve su dolu bir çukur bulunduğu gözlenmiştir. Taşınmazın batı cephesinde akarsu yatağı bulunmakta olup kuruduğu bilgisi alınmıştır. Bölgede DSİ sulama hattı olmadığından kuru tarım arazisidir. Keles İlçe Tarım Müdürlüğünde yapılan görüşmede bölge civarında DSİ sulama hattı oluşturulmaya başlanacağı şifahi bilgisi alınmıştır.

Keles Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada parselin bila tarihli 1/100000 ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde Tarım Alanında kalmakta olduğu şifahi bilgisi alınmıştır.

Tarla Pınarcık köyü'ne yakın konumu açısından yatırım amaçlı değerlendirilebilir.

Not: Şirket KDV'den muaftır, satışta + KDV çıkmayacaktır. Tapu devir masrafları alıcıya aittir.

Gizle Hepsini Gör