COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Bursa Gemlik Umurbey Mahallesinde 11 Dönüm Zeytinlik

Bankadan 11715m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 11558
Metre Kare 11715m2
Ada 301
Parsel 1
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder

Adres

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, Çayırlık Mevkii, 301 ada 1 parsel

Açıklama

Ulaşım: Bursa İli, Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi, Çayırlık Mevkii, 301 ada 1 no.lu parseldir. Taşınmazın bağlı bulunduğu mahalle ilçenin gelişmekte olan mahalleleri arasında yer almaktadır. Konu parsel mahalle merkezinin yaklaşık 2,1km güneyinde konumludur. Asfalt yola yaklaşık 175m cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın asfalt yola cephesi bulunması sebebiyle ulaşım iyi seviyededir.

Özellikler: Konu 301 ada / 1 parsel 11715,76 m2 alana sahip olup geometrik olarak belirli bir şekli olmayıp, topoğrafik olarak çok bir arazi yapısına sahiptir. Yerinde yapılan incelemede konu parselin çevre sınırları belirli olmamakla birlikte, üzerinde yetişkin zeytin ağaçları bulunmaktadır. Parselin tüm cepheleri imar yollarıyla çevrili olup, yalnızca kuzeybatısında yer alan imar yolu açıktır. Parselin asfalt yola yaklaşık 175m cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde tarım amaçlı kullanılan tarlalar, zeytinlikler mevcuttur. Taşınmaz mahalle merkezinin yaklaşık 2,1km güneyinde konumludur. Değerlemeye konu taşınmazın ulaşımı iyi seviyededir.

Not: 1/1000 Ölçekli 17.05.2012 tarih, 489 sayılı Umurbey Mahallesi 4308 Parsel Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam, hmax: 8,50m, E:0,30 yapılaşma şartına sahip olup tarımsal sanayi ve depolama alanında kalmaktadır. 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir beyanı bulunmaktadır. Söz konusu beyan tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulanmakta olup taşınmazın alım satımına engel teşkil etmemektedir