Burdur Yeşilova Başkuyu Köyünde 5300m2 Tarla

Şirketten 5300m2

Özellikler

Satıcı Şirketten
Tapu no 6832
Metre Kare 5300m2
Pafta 0
Ada 0
Parsel 357
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder

Adres

Başkuyu Köyü, Eskiköyyeri mevkii, 357 parsel Yeşilova/BURDUR

Burdur Yeşilova Başkuyu Köyünde 5300m2 Tarla

Açıklama

Ulaşım: Burdur İli, Yeşilova İlçesi, Başkuyu Köyü sınırları içerisinde; tapuda, Yeşilova İlçesi, Başkuyu köyü, Eskiköyyeri mevkiinde 357 parselde kayıtlı ‘’Tarla nitelikli taşınmazdır. Gayrimenkule ulaşım için Başkuyu köy kahvesi arkada kalacak şekilde doğu yönünde bulunan kadastral yoldan yaklaşık 1.2 km ilerlenerek sağ kolda taşınmazın bulunduğu bölgeye ulaşım sağlanır. Taşınmazın çevresinde genellikle kuru tarım yapılmaktadır. Çevrede genel itibariyle tarımsal amaçlı arazi kullanımı gözlenmekte olup konut tipi yapılaşma köy merkezinde bulunmaktadır. Mevcutta çevresinde yapılaşma ve altyapı tamamlanmamış durumdadır. Taşınmazlara ulaşımın özel araçlarla sağlanabilmekte olması sebebiyle ulaşılabilirliği kısıtlıdır.

Özellikler: 357 Parsel; geometrik olarak dik yamuğa benzer bir forma sahip olmakla birlikte, 5.300,00 m2 alana sahip ve TARLA vasıflı, kuzeyde 356 ve 360 parsellere, doğuda 358 parsele, güneyde 103 ada 1 parsele, batıda 353 parsele cephelidir. Taşınmazın üzerinde ekili veya dikili herhangi bir ürün bulunmamaktadır. Topoğrafik olarak az eğimli arazi yapısına sahip taşınmazın yakın çevresinde yer alan kadastro yolları kullanılabilir durumdadır. Taşınmaz için sulama imkanı bulunmamakla birlikte parsel sınırlarını belirleyici herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

Parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kaldığı öğrenilmiştir. Gayrimenkulün bulunduğu bölgede 27.08.2015 tarihinde bakanlık tarafından onaylanarak kesinleşen Antalya-Burdur- Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında taşınmaz çayır ve mera alanında yer almaktadır. Taşınmazın tapu kaydında yer alan 472,96 m2 lik kısmı orman sınırları içerisinde kaldığı belirtilmiştir. Özel mülkiyetteki orman alanlarında tarımsal faaliyet yapılabildiği öğrenilmiştir.