SATILDI

Burdur Kılavuzlar Köyü'nde Tarla

 • Bankadan
 • 4625 m2

Özellikler

  • Tapu no
   1760
  • Pafta
   N23B20BD0
  • Ada
   0
  • Parsel
   1039
  • Tapu Bilgisi
   Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0
  • Teminat Bedeli
   !
   5.000 TL

Harita

Açıklama

Açık Adres: Karamanlı İlçesi, Kılavuzlar Köyü, 1039 parsel, Burdur

Ulaşım: Konu parsel Burdur şehir merkezine 62 km. mesafede ve şehrin güneybatında yer alan Karamanlı İlçesi, Kılavuzlar Köyü'ndeki 1039 parseldir. Taşınmaza ulaşım için  Kılavuzlar köyü merkezinden Yakalar Köyü istikametinde yaklaşık 890 m. ilerledikten sonra solda 20 m. iç kesimde 1039 parsele ulaşılır. Bölge genel olarak tarımsal nitelikli arazilerin bulunduğu bir bölgedir. Bölgede, tarım amaçlı olarak hububat, yem bitkileri ve yaş sebze üretimi gelişmiş durumdadır. Bölgede hâkim dokuyu oluşturan arazileri hububat ve yem bitki ürünleri oluşmaktadır. 1039 parselin kadastral yol cephesi bulunmamakta, Burdur – Fethiye D330 karayoluna ve Karamanlı ilçe merkezi’ne kısmen uzak mesafede yer almaktadır.

Özellikler: Burdur İli, Karamanlı İlçesi, Kılavuzlar Köyü, Gökharım Mevkiinde, yer alan 4.625 m2 yüz ölçüme sahip “Tarla” vasıflı taşınmazdır. Burdur İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre taşınmaz bölgede halen yürürlükte olan Antalya-­Burdur-­Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre “Tarım Alanı” lejantına sahip ve imar planı dışında olduğu şifahen öğrenilmiştir. En yakın imar planı sınırına ve en yakın yerleşim birimi olan Karamanlı İlçesi’ne 15 km. mesafededir. Parsel yaklaşık olarak dikdörtgen şeklindedir. Parsel topoğrafik olarak eğimli ve engebesiz bir arazi yapısına sahiptir. Konu parselin kadastral yola cephesi bulunmamakta olup, 3 cephesi komşu parseller ile sınırdır. Taşınmazın batısında kuzeyinde 1040, batısında 1034 güneyinde 1037 ve 1038 parsele komşu, doğusundan kanal cephelidir. Bölgede genel olarak kuru tarım yapılmakta olup, parselin sulama imkanı 10 m. doğuda bulunan sulama kooperatifi sondajı ile sağlanmaktadır. Parsel üzerinde elektrik tertibatı bulunmamaktadır. Parselin çevresinde ve bölge genelinde hububat, yem bitkisi ve kısmen yaş sebze üretimi gelişmiş durumdadır. Parsel hali hazırda buğday ve bir kısmında sebze ekili durumdadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

1039 no.'lu parsel sulama imkanının bulunması ve bulunduğu konum itibariyle yatırım ve kullanım amaçlı değerlendirilebilir.

Gizle Hepsini Gör