• Tapu No: 2698
 • Satıcı : Yapı Kredi Bankası
 • Alan: 3675 m2

Özellikler

  • Pafta : N23B20BD
  • Ada : -
  • Parsel : 931
  • Tapu Bilgisi : Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

  • KDV : % 0
  • Tapu Harcı : Alıcı öder
  • Teminat : 5.000 TL

Açıklama

Açık Adres: Kılavuzlar Köyü Porsuk Mevkii 931 parsel Karamanlı/BURDUR

Ulaşım: Söz konusu tarla, Burdur şehir merkezine 62 km mesafede ve şehrin güneybatısında yer alan Karamanlı İlçesi, Kılavuzlar Köyü, 931 parselde bulunmaktadır.  Karamanlı ilçe merkezi’ne 15 km uzaklıkta,  Burdur –Fethiye D330 karayoluna kısmen uzak mesafede yer almaktadır. Tarlaya ulaşım için Kılavuzlar köyü merkezinden mezarlık yolu istikametinde yaklaşık 500 m ilerledikten sonra solda yer almaktadır. 

Özellikler: Bölgede genel olarak tarımsal nitelikli araziler bulunmaktadır. Bu bölgede, tarım amaçlı olarak hububat, yem bitkileri ve yaş sebze üretimi gelişmiş durumdadır.  

Söz konusu tarla; 3.675 m2 yüz ölçüme sahiptir. Burdur İl Özel İdaresi Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre tarla, bölgede halen yürürlükte olan Antalya Burdur Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre “Tarım Alanı” lejantına sahip ve imar planı dışında olduğu sözlü olarak öğrenilmiştir. Tarlanın kadastral yola cephesi bulunması sebebi ile yapılaşma izni bulunmaktadır. 

Tarla yaklaşık olarak amorf şeklinde; topoğrafik olarak da eğimli ve engebesiz bir arazi yapısına sahiptir. Tarlanın yola cephesi bulunmakta olup, 1 cephesi komşu parseller ile sınırdır.   Bölgede genel olarak kuru tarım yapılmakta olup, tarlanın sulama imkanı bulunmamaktadır. Tarla üzerinde elektrik tertibatı ve sulama bulunmamaktadır. Tarlada arpa hasat edilmiş durumdadır. Tarla üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Tarla  kullanım alanın büyüklüğü, engebesiz olması, yola cephesinin bulunması ve toprağın tarıma elverişli olması sebebi ile tarım amaçlı kullanılabilir. 

Not: Satışta KDV oluşmamaktadır. Tapu devir masrafları alıcıya aittir.