COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Batman Kozluk Çaybaşı Mahallesinde 12403 m2 Tarla

Bankadan 12403m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 13243
Metre Kare 12403m2
Ada 450
Parsel 2
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Batman İli, Kozluk İlçesi, Çaybaşı Mah., Alicafo Mevkii 450 ada 2 parsel

Açıklama

Özellikler: Taşınmaz 12403,01 m2 yüzölçümlü olup arsa vasıflıdır. Parsel, batısında ve doğusunda tescilsiz alanlara, kuzeyinde ve güneyinde komşu parsellere cephelidir. Parselin kuzey cephesi 117.03 metre, güney cephesi kırıklı yapıda olup 136.44 metre, batı cephesi 122.97 metre, doğu cephesi ise 109.38 metredir. Hafif eğimli arazi yapısındadır. Parsel Kozluk Üçyol mevkine 1.5 km uzaklıktadır. Taşınmazın ekspertizi dışarıdan yapılmıştır. Parselin etrafı çit ve taşlarla çevrilidir. Dışarıdan yapılan gözlemlere göre parsel üzerinde 2 adet tek katlı yapı bulunmaktadır. Yapılara ait herhangi bir yasal evrak bulunmamakta olup yapıların paftasında işli olduğu görülmüştür. Paftasına göre yapılardan biri 52 m2 alanlı diğeri 17 m2 alanlıdır. Yapıların görülememesi ve zeminde ölçü alınamaması sebebiyle yapılar mevcut alan ve değerinde dikkate alınmamıştır.

Ulaşım: İpekyolu Bulvarı üzerinden doğu yönlü ilerlenerek Üçyol Kavşağına ulaşılır. Üçyol Kavşağından 550 metre doğu yönlü ilerlenerek sağa toprak yola dönülür. Toprak yol üzerinden güney yönlü 1 km ilerlenerek sağ kol üzerinde konumlu taşınmaza ulaşım sağlanmış olur. Taşınmaza ulaşım araçlarla sağlanmaktadır.

Not: Kozluk Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan araştırmada, taşınmazın 1/1000 lik plan içerisinde olmadığı beyan edilmiştir. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı`na göre (kadastro paftası ile 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çakıştırıldığında) taşınmaz, DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALAN +EKOLOJİK ÖNEME SAHİP ALAN +TARIM ARAZİSİ sınırları içerisinde kalmaktadır.