Tapu.com’da ara

Bankaların uygun fiyatlı gayrimenkulleri arasından aradığınız gayrimenkulü bulun.

Balıkesir Manyas Çakırca Mahallesi 5.900m2 Tarla

Şirketten 5900m2

Özellikler

Tapu no 10349
Ada 0
Parsel 949
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır

Adres

Kavaklı Mevkii H19C17C Pafta, 949 Parsel

Açıklama

Ulaşım: Taşınmaz, Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Çakırca Mahallesi, Kavaklı Mevki, 949 numaralı Parselde konumludur. Taşınmaza erişim Manyas Gönen yolu üzerinde ilerledikten sonra Salur Mahallesinden sırasıyla Çavuşköy ve Dereköy üzerinden Çakırca Mahallesi'ne ulaşıldıktan sonra batı yönünde tarla yolları üzerinden yaklaşık 1,5 km ilerlenerek sağlanmaktadır. Taşınmaz, Manyas ilçe merkezine yaklaşık 15 km mesafededir.

Özellikler: Taşınmaz Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Çakırca Mahallesi, Kavaklı Mevkii, 949 Parselnumaralı 5.900 m2 yüzölçümlü tarladır. Konu taşınmaz üzerinde ve çevresinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Mahallinde yapılan incelemeye göre biçimsiz geometrik forma sahip olup hafif eğimli bir topografyaya sahiptir. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmazın sınırlarını belirleyici herhangi bir ayırıcı unsur bulunmamakta sınırların tespiti kadastral çalışma ile mümkündür. Yakın çevresin kırsal kimliğe sahiptir; sulanabilir tarım arazileri ve Çakırca Mahallesi yerleşik alanı bulunmaktadır.

Not: Manyas Belediyesinde yapılan incelemede taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının bulunmadığı belirtilmiştir. Taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05.06.2015 tarih ve 13549 sayılı karar ile onanmış Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın H-19 Paftasında “Tarım Alanı” lejantında kalmaktadır.