COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Aydın Söke Aslanyaylası Mahallesinde 15700 m2 Zeytinlik

Şirketten 15700m2

Özellikler

Satıcı Şirketten
Tapu no 10396
Metre Kare 15700m2
Ada 0
Parsel 207
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 18
Tapu Harcı Paylaşılır

Adres

Aslanyaylası Köyü Kuyupınar Mevkii (2 Pafta, 207 Parsel)

Açıklama

Ulaşım: Taşınmaza Bağarası mahalle merkezinden itibaren, güney doğu yönde, Aslanyaylası karayolunda yaklaşık olarak 3 km ilerlenerek sola Avcılar mahallesi karayoluna dönülür, yol üzerinde 1400 metre ilerlenir ve sol tarafta konumlu taşınmaza gelinir. Ana ulaşım arterine cepheli olması nedeniyle ulaşım karayolu ile sağlanabilmektedir. Ulaşım sorunu yoktur. Taşınmaz, Bağarası mahalle merkezine 4500 metre, Aslanyaylası mahalle merkezine 4000 metre mesafededir. Taşınmaz, karayoluna cepheli konumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölge çoğunlukla zeytin bahçeleri yer almaktadır. Taşınmazın çevresi tarım fonksiyonlu olarak gelişmiştir.
Özellikleri: Taşınmaz, 15.700 m2 yüzölçümlü 207 parsel numaralı zeytinlik niteliklidir. Taşınmaz, geometrik olarak amorf şekilli 
olup topoğrafik açıdan çok eğimli yapıdadır. Taşınmaz üzerinde yaklaşık olarak , yetişmiş 200 adet yağlık zeytin ağacı ile makilik ve çalılık bulunmaktadır. Parselin kadastral yolu güney yönde bulunmakta olup yola cephesi yaklaşık olarak 210 metredir. Parsel çevresini belirleyen herhangi bir belirleyici unsur bulunmamaktadır.Bölgenin yakınında herhangi bir sulama kanalı, dere bulunmadığından kuru tarım yapılabilmektedir. Çevre parsellerdeki, en yaygın arazi kullanımı zeytin bahçeleridir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel, kentsel yerleşik alan sınırları dışında, mücavir alan içerisinde, plansız alanda tarımsal nitelikli arazi kullanımında kalmaktadır. 1/100000 ölçekli çevre düzeni İmar Planı kapsamında, Tarımsal nitelikli arazilerin yapılaşma şartları, plansız alanlar imar yönetmenliğinin 63. maddesinde belirtilmiştir.