Artvin Borçka Karşıköy Köyünde 2181 m2 Çay Bahçesi

Bankadan 2181m2

Özellikler

Tapu no 6162
Pafta F47-a-10-a-3-a
Ada 578
Parsel 19
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Karşıköy Köyü Yüksek Mahalle Mevkii 578 ada 19 parsel Borçka/Artvin

Artvin Borçka Karşıköy Köyünde 2181 m2 Çay Bahçesi

Açıklama

Ulaşım; Borçka ilçesinden Karşıköy istikametinde yaklaşık 10 km devam edilir, sağa dönülür ve Yüksek Mahalle yoluna girilir. Bu yol üzerinden 3 km gidilerek değerleme konusu parsele ulaşım sağlanır. Taşınmazlar Borçka ilçe merkezine 13 km, Artvin iline 48 km mesafede yer almaktadır.

Özellikler;  Çay Bahçesi nitelikli olup, 2.181,93 m2 yüzölçümüne ve topoğrafik olarak eğimli bir yapıya sahiptir. Geometrik olarak yaklaşık dikdörtgen şeklindedir Parselin bütün cepheleri yan parsellere cephelidir. Parsel üzerinde halihazırda çay ekili olup ağaçlar da vardır. Parsellerin sınırları yerinde işaretli değildir. Taşınmazın sulaması bulunmamakta olup elektrik mevcut değildir. Kuru tarım yapılabilen bölgede ve köy merkezine uzak mesafededirler. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Taşınmazın konumlandığı bölgede kendisine benzer nitelikte bahçeler bulunmaktadır. Dağ bölgesindedir. Konu taşınmazların yakın çevresinde genellikle; düşük-orta gelir grubu tarafından kullanılan, 1-2 katlı müstakil binalar, bahçeler, ahırlar ve tarım alanları bulunmaktadır. Eski yerleşim bölgelerinden biridir. Taşınmazlara özel araçlarla zorlukla erişilebilmektedir. Taşınmazlar köy merkezine yaklaşık 5,5 km uzaklıktadır.

Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği`ne göre `Bölgeye Özel Ürün Alanı` nda (Bağcılık, Çay, Fındık vb.) kalmaktadır.