Antalya Kumluca'da Nar Bahçesi

 • Bankadan
 • 2190 m2

Özellikler

  • Tapu no
   1798
  • Pafta
   C24D20CI
  • Ada
   178
  • Parsel
   23
  • Tapu Bilgisi
   Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0

Harita

Açıklama

Açık adres: Antalya ili, Kumluca ilçesi, Karacaören köyü, Çamurlu mevkisinde 178 ada 23 parselde yer almaktadır. 

Ulaşım: Kumluca merkezinde yer alan, Ahmet Ali Ağa Bulvarı, Gödene, Yunus Emre ve Halil Çılgın caddelerinin kesiştiği kavşaktan batı istikametinde Yunus Emre caddesi üzerinde devam edilir. Bu cadde üzerinde 200 m. ilerden yolun devamı olan Hasan Tuna caddesine ulaşılır ve 4 km. ilerden sağa kuzey yönde Alakır Barajı istikametinde devam edilir. Bu yol üzerinde 34 km. kuzey yönde ilerlendiğinde Çamurlu mevkisinde 178 ada 23 parsellerde yer almaktadır. 178 ada 23 parsel no.'lu taşınmaz kadastral yolun 10 m. altında (doğusunda) konumlanmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölgede erişimi sağlayan yol iklim koşulları sebebi ile kapalı durumda olması sebebi ile taşınmaz uzaktan tespit yapılmıştır. Taşınmaz Kumluca'nın yaklaşık 34 km. kuzeybatısında, Alakır Barajının ise 15 km. kuzeyinde konumlanmıştır. Bölge geçimini tarım ve ticaret faaliyetleriyle sağlayan, kışlık sebze - meyve pazarında önemli pay sahibi, gelir seviyesi yüksek bir ilçe olan Kumluca ilçesi'nin Karacaören Köyü'nde, Çamurlu mah.'de yer almaktadır. Taşınma yakın çevresinde az sayıda nar bahçeleri, tarımsal nitelikli boş parseller ve ormanlık alanlar bulunmaktadır. Yapılaşma çok denecek kadar azdır. 1 - 2 katlı köy evleri oldukça dağınık halde tarımsal nitelikli parsellerin içerisindedir. Orta - düşük gelir grubunun ikamet ettiği yerleşim yeridir. Karacaören son yılarda iklimi ve su bolluğu nedeniyle nar yetiştiriciliğine oldukça uygun, rantabl bir bölge haline gelmiştir. Fakat yüzölçümü oldukça büyük ve dağınık olan köyün bazı bölgelerinde hala su problemi devam etmektedir Kumluca Belediyesinin hizmetlerinden kısmen yararlanamayan bölgede tarım faaliyetlerini kısmen sürdürülebilir nitelikte olduğu gözlenmiştir. Taşınmaza erişim imkanını sağlayan yolların açılmış olması, taşınmazın bulunduğu bölge itibarı ile elektrik, su vb. altyapı olanaklarından kısıtlı yararlanabilmektedir. Parsel " nar bahçesi " vasfındadır. Bölge, orman bitki örtüsü ile kaplıdır.

Özellikler: Parsel çevresinde etrafa kalıcı unsur bulunmamasına ile kadastral yolunun 10 m. doğusunda konumlanmıştır. Taşınmazın kuzey ve güney bloğunda orman arazisi, kuzeybatısında 22 parsel yer almaktadır. Taşınmaz geometrik olarak yamuk şeklindedir.  Beldeleri birbirine bağlayan yollar kısmen bakımsız olup asfalt yollar bulunmaktadır. Bölge eğimli arazi yapısına sahiptir. Tarlada sulama şekli salmadır. Taşınmaz %25 lik eğimli arazi yapısına sahiptir. Kanuni takip olması sebebi ve erişimi sağlayan yol iklim koşulları sebebi ile kapalı durumda olması sebebi ile taşınmaz uzaktan tespit yapılmıştır. Taşınmaz içerisinde yaklaşık 8 - 9 yıllık 100 adet nar ağacı bulunmaktadır. Bahçenin sulama sistemi mevcut olmakla birlikte bakımsız durumdadır. Kadastral yol cephesi yoktur. 

Bahçe yatırım ve kullanım açısından değerlendirilebilir. 

Gizle Hepsini Gör