COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Antalya Gazipaşa Muzkent Köyünde 1790 m2 Sera

Bankadan 4086m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 10406
Metre Kare 4086m2
Ada 116
Parsel 166
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 5

Adres

Muzkent Köyü Tol Mevkii 116 Ada 166 Parsel

Antalya Gazipaşa Muzkent Köyünde 1790 m2 Sera

Açıklama

Ulaşım: Antalya-Mersin D 400 kara yolu üzerinde Mersin istikametinde ilerlenirken sağa Muzkent Köyü Yoluna girilir. Daha sonra sola ~ 800 m güney istikamette ilerlenilince yolun sağında yaklaşık 80 m içeride konumlu konu parsele ulaşılır.Taşınmazın kadastral yolu olmadığı için ulaşım komşu parseller arasında bulunan halihazır yoldan sağlanmatadır. Taşınmaz, Gazipaşa ilçesinin doğusunda, Muzkent Köyü sınırları içerisinde, Gazipaşa ilçe merkezine ~15 km uzaklıkta yer almaktadır.Bölgede yapılaşma bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge tarım bölgesi olduğundan yakın çevresinde 1-2 katlı kargir evler ve tarlalar mevcut olup sulama kuyulardan sağlanmaktadır. Ulaşım köy dolmuşları ve özel araç ile sağlanmaktadır.  Taşınmaz üzerinde 1 adet tek katlı kargir ev, 1 adet havuz ve 3 adet cam sera olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın konumlu olduğu bölgede tarlalar bulunmakta olup bölgede muz, çeşitli sebzeler üretilmektedir.
Özellikler: Taşınmaz, Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Muzkent köyünde yer alan Cam sera,Havuz ve Tarla vasfındaki 4086.26 m2 yüz ölçümüne sahip 116 ada 166 numaralı parseldir. Parsel, geometrik olarak çokgen şeklindedir. Parsel topoğrafik olarak az eğimli bir arazi yapısına sahiptir. Parselin kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Parselin sulama imkanı bulunmaktadır. Kullanma suyu şebeke suyu ile sağlanmakta olup,parsel üzerinde tarım yapılmaktadır. Parsel etrafını çevreleyen ve sınırlarını belirleyen kadastral iz ve yollardan başka herhangi bir öğe bulunmamaktadır. Parsel üzerinde değerleme günü itibari ile kadastro paftasına işli olan yaklaşık 16 m2 alanlı havuz ile yaklaşık toplam 1790 m2 alanlı 3 adet cam sera ve doğal bitki örtüsü bulunmaktadır. Kuzey cephede yer alan cam sera yaklaşık 570 m2 alanlı, güney cephede yer alan cam sera yaklaşık 620 m2 alanlı ve batı cephede yer alan cam sera yaklaşık 570 m2 alanlıdır. Parsel içerisinde yer alan ve cinsinde işli olan yapı yaklaşık 80 m2 oturum alanlı yapı bulunmaktadır. Taşınmaz inceleme işlemi dışarıdan yapılmış olup evin iç mekan özellikleri tespit edilememiştir. 1790 m2 alanlı 3 adet cam sera içerisinde çeşitli sebze türleri ekili bulunmaktadır. 1/100.000 Ölçekli Antalya-Burdur-Isparta Çevre Düzeni Planında 'Makilik-Fundalık-Çalılık Alan' içerisinde kalmaktadır.