• Tapu No: 3806
 • Satıcı : Şirketten
 • Alan: 31148 m2

Özellikler

  • Pafta : -
  • Ada : -
  • Parsel : 1260-1277-76
  • Tapu Bilgisi : Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

  • KDV : % 0
  • Tapu Harcı : Alıcı öder

Açıklama

Açık Adres: Kışlaköy Mahallesi, Elce Alan Mevkii, 1260 ve 1277 parseller , Yalnızdam Mahallesi, Kamışlı mevkii, 76 parsel Elmalı/ANTALYA

Ulaşım: Antalya İli, Elmalı İlçesi, Kışlaköy Mahallesi sınırları içerisinde; tapuda, 
Elmalı İlçesi, Kışlaköy Köyü, Elce Alan mevkiinde 1260 ve 1277 parseller ve Yalnızdam Mahallesi, Kamışlı mevkii, 76 parselde kayıtlı ‘’Tarla nitelikli taşınmazlardır. Gayrimenkullere ulaşım için Yalnızdam Köyünün içerisinden sağa Kışlaköy’ e ulaşımı sağlayan stabilize yol kullanılabilir.

Yalnızdam Köyündeki gayrimenkul; köyü geçtikten yaklaşık 250 m. sonra sola dönülerek taşınmaza ulaşılır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşma sadece yol kenarlarında olup seyrek bir yapılaşma bulunmaktadır. Bölgede genel yapı dokusu sera ve narenciye bahçeleridir. Taşınmazların çevresi tarımsal fonksiyonlu gelişim göstermiştir. Bölgedeki seyrek olarak elma bahçeleri, üzüm bağları ve boş tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmazın 1 km güneydoğusunda köy merkezi, 250 m. doğusunda Elmalı-Seki köy yolu bulunmaktadır.

Özellikler: Söz konusu 1260 parselde bulunan 26341,98 m2 taşınmaz şekil olarak çokgen şekilli olup eğimli bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazın güney cephesi ile kuzey cephesi arasındaki kot farkı yaklaşık 70 m. dir. 
1277 parselde bulunan 2756,09 m2 taşınmaz şekil olarak çokgen şekilli olup az eğimli bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazın güney cephesi ile kuzey cephesi arasındaki kot farkı yaklaşık 10 m. dir. Bölgedeki seyrek olarak elma bahçeleri, üzüm bağları ve boş tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmazların güney tarafında halihazırda güneş tarlası olarak enerji panelleri, 1,5 km batısında Elmalı-Seki yolu, 2 km. Güneydoğusunda Kışlaköy köy merkezi yer almaktadır.

76 parsel Kamışlı mevkiinde 2050.00 m2 kullanım alanlı ‘’Tarla’’ nitelikli taşınmazdır. Değerleme konusu taşınmaz şekil olarak yamuk formlu olup düz bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazın parsel tespiti Elmalı Kadastro Müdürlüğünden ve Elmalı Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan 36,772937, 29,814878 koordinatlarına göre yapılmıştır. Parselin üzerinde halihazırda yaklaşık 15 yaşında elma ağaçları bulunmaktadır. Parselin zeminde sınırlarını belirleyici herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Kadastro paftasında yapılan incelemede parselin kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Kuzeyinde 79, güneyinde 69, doğusunda 75, batısında 77 nolu parsellere komşudur. Parsele ulaşım güney cephesinde bulunan resmi olmayan tarla yolundan sağlanmaktadır.

Elmalı Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde yapılan araştırmada parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kaldığı öğrenilmiştir. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında ise ‘’Tarımsal’’ alanda kaldığı öğrenilmiştir. Bilgiler şifahi olarak alınmış olup resmi imar durum belgesi alınması önerilmektedir.


Not: Satışta KDV oluşmamaktadır. Tapu devir masrafları alıcıya aittir.  


 • Bitiş Tarihi: 14.12.2017 Perşembe, 15:00
  KAPANDI
 • 90.000TL
  *Bu gayrimenkul için KDV ödemeyeceksiniz.
 • Hizmet Bedeli (KDV Dahil) 2.250 TL   !
 • Açık Artırma
  Açık Artırmaya Katılmak Ücretsizdir!