Ankara Altındağ'da 74 m2 Arsa

 • 74 m2

Özellikler

  • Tapu no
   3331
  • Pafta
   -
  • Ada
   239
  • Parsel
   35
  • Tapu Bilgisi
   Arsa Tapusu
  • Emsal
   0.0

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0
  • Tapu Harcı
   Paylaşılır

Harita

Açıklama

Açık Adres: Anafartalar Mahallesi, Örtmeli Sokak 239 ada 35 parsel 74,50m2 ALTINDAĞ/ANKARA

Ulaşım: Taşınmazın bulunduğu konumdan özel araç ile Çankaya Belediyesi yaklaşık 2 km, Altındağ Belediyesi ise yaklaşık 200 m mesafede yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge ile yakın çevresine toplu taşıma araçları ile kolaylıkla ulaşım sağlanabilmektedir.

Özellikleri: Taşınmaz Kentsel Sit ve Yenileme Alanı içerisinde kalmaktadır. Bölge içerisinde eski, tescilli ve ticari yapıların bulunmaktadır. Söz konusu 239 ada 35 parsel üzerinde her hangi bir yapılaşmanın bulunmamaktadır ve mevcut durumda boş vaziyettedir. Söz konusu gayrimenkulün konumlu olduğu parselin, alınan şifahi bilgiye göre 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Hükümlerinin Ankara 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 22.09.2014 tarih ve 1044 sayılı kararı ile onaylandığı, ancak Ankara 7.idare Mahkemesi’nin 05.09.2016 tarih ve 2015/1830 Esas no. kararıyla mülkiyet haklarındaki karışıklık sebebiyle iptal edildiği şifahi bilgisi mevcuttur. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 22.06.2015 tarih ve 2015/7872 sayılı kararla belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğu bilgisine ulaşılmış Bölge içerisinde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlanıp yürürlüğe girene kadar yapılaşma yapılamamakla beraber mevcutta bulunan tescilli yapının ise sadece restore edilebilmektedir. Hazırlanan 1/5.000 ölçekli imar planında taşınmaz turizm ticaret sosyo-kültürel alan olarak nitelendirilen bölge içerisinde kaldığı Ayrıca alınan şifahi bilgiler doğrultusunda ana gayrimenkulün herhangi bir şekilde yıkım veya restorasyon yapılmayacağı bilgisi mevcuttur.

Taşınmazın merkezi konumlu olması, belediye rayiç bedelinden satılık olması ve hazırlanan imar planları nedeniyle yatırım amaçlı olarak değerlendirilebilir.

Gizle Hepsini Gör