COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Afyonkarahisar Dinar Akpınarlı Köyünde 13 Dönüm Tarla

Bankadan 13450m2

Özellikler

Satıcı Bankadan
Tapu no 13215
Metre Kare 13450m2
Ada -
Parsel 543
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır
Teminat Bedeli ! % 10

Adres

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Akpınarlı Köyü, Karatoprak Mevkii 543 parsel

Açıklama

Özellikler: Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Akpınarlı Köyü, Karatoprak Mevkii, 543 parsel sayılı, 13.450,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazdır. İlgili kurumda yapılan incelemede parsele ait herhangi bir ruhsat düzenlenmediği bilgisi şifahen alınmış, mahalde yapılan incelemede parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmadığı görülmüştür. Parsel sınırları mahalde yaklaşık olarak belirli olmakla birlikte sınırları çevreleyici bir unsur bulunmamaktadır. Değerleme günü herhangi bir ürün ekili olmadığı gözlemlenmiştir. Parselin kendisine ait sulama kuyusu bulunmamakta, civarda yer alan sulama kuyuları vasıtasıyla kısmi sulama imkanı mevcuttur.

Ulaşım: Akpınarlı Köyü, Karatoprak Mevkii`nde, köy yerleşik alanının 2,3 km güneydoğusunda, `38.198266, 30.356988` koordinatları ile gösterilen bölgede yer almaktadır.