Afyon Merkez Ata Mahallesinde 4100 m2 Tarla ve Ev

Sahibinden • 4100m2

Özellikler

Tapu no 8315
Pafta 0
Ada 0
Parsel 2333
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Paylaşılır

Adres

Afyonkarahisar İli, Deper Mahallesi, 2333 parsel

Açıklama

Ulaşım: Kent merkezinden yola çıkılarak sırası ile Kurtuluş Caddesi ve daha sonra Adnan Menderes Caddesi üzerinde güney doğu yönünde ilerlenir. Adnan Menderes Bulvarında Afyon Ceza ve Tutuk Evi geçildiğinde ana yol kavşağından sağa Şair Ali Türk Keskin Caddesine dönülür. Cadde de yaklaşık 3 km ilerlenir ve sola 2522 Sokak istikametine dönülerek ~550 m ilerlendiğinde sağımızda konumlu taşınmaza ulaşılır.
Özellikler: T
aşınmaz imar plan sınırları dışında, mücavir alan sınırları içinde, tarımsal özellikte ve ''Sebze Bahçesi'' olarak cins tashihi yapılmış durumdadır. Parsel geometrik olarak şekilsiz yapıda, topografya olarak eğimsiz arazi yapısı üzerinde, kadastro yolundan kot farkı bulunmamaktadır. Parsel çevresi taş duvar ile çevrelenmiş, parsele giriş kuzey doğudaki kadastro yolundan sağlanmaktadır. Parselin yolu kilitli taş döşeli, ulaşım olanakları kolaydır. Parsele girişte yaklaşık 7m x 7m ölçülerinde ve ~ 50 m2 alanlı tek kattan oluşan temelsiz ve basit yapı mevcuttur. Söz konusu yapıya ait herhangi bir ruhsat, onaylı mimari proje bulunmaktadır. Arazi üzerinde lahana ekili olup, arazinin toprak yapısı tarıma elverişli ve sulama olanakları mevcuttur. Taşınmaz yol cephesi haricinde benzer tarımsal parseller ile bitişik durumdadır. Düz arazi yapısı mevcuttur. Taşınmazın kuzey doğu yönünden mevcut kadastro yoluna ~ 100 m cephesi bulunmaktadır. Kadastro yol cephesi mevcut tarım arazisidir. Taşınmaza imar planına göre imar yollarından erişilmektedir. Tarımsal arazi yoğunluğu mevcuttur.