COVİD-19 Salgını Hakkında Duyuru!

Adana Yumurtalık Hunutlu Mahallesinde 18 Dönüm Tarla

Şirketten 18700m2

Özellikler

Satıcı Şirketten
Tapu no 13338
Metre Kare 18700m2
Ada 0
Parsel 159
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder
Teminat Bedeli ! % 20

Adres

Sugözü Mahallesi Karakolcivarı Mevkii,159 no.lu parsel Yumurtalık/ADANA

Açıklama

Özellikler: Tapu kütüğünde 158 no.lu parsel olarak kayıtlı “Tarla” nitelikli gayrimenkuldür. Gayrimenkulün yüz ölçümü 18.700 m2’dir. Gayrimenkul amorf şekle sahip olup eğimli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Parsel üzerinde herhangi yapı veya ekili tarım ürünü bulunmamakta ve boş vaziyettedir. Parsel sınırlarını belirleyici herhangi bir unsur
bulunmamaktadır. Gayrimenkul komşu parseller ile çevrilidir. 

Ulaşım: Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Hunutlu Mahallesi sınırları içerisinde, Ceyhan-Yumurtalık yolunun (D-817) güneydoğusunda, Sugözü Mahalle Merkezi'nin güneyinde yer almaktadır.
Gayrimenkule ulaşım için; Ceyhan-Yumurtalık kara yolunda kuzeydoğu istikametinde ilerlerken sağ tarafta bulunan Sugözü köyü yoluna girilerek yaklaşık 3 km ilerlendiğinde Sugözü köyü merkezine ulaşılır. Güney istikamette yaklaşık 2 km ilerlendiğinde gayrimenkule ulaşım sağlanır. Taşınmaz yer olarak köy merkezine yakın mesafede olup ulaşım toplu taşıma araçları kısıtlı olduğundan özel araçlar ile sağlanmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu bölge tarım arazileri ile çevrili olup, tarım arazileri dışında köy yerleşkeleri ve boş parsellerde mevcuttur. Bölge yol, su ve elektrik altyapı olanağına sahiptir.

Not: 3083 sayılı yasa kapsamındadır. (13.08.2009 tarih 2109 yevmiye no.lu). Yumurtalık Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde yapılan incelemelerde alınan şifahi bilgilere göre gayrimenkul, 1/100.000 ölçekli Adana Mersin Çevre Düzeni Planında "Enerji Üretim ve Depolama Alanı" olarak gösterilen bölge içerisinde kalmaktadır.