Adana Ceyhan Sarımazı Mahallesinde 695 m2 Arsa

Sahibinden • 695m2

Özellikler

Tapu no 6929
Pafta 0
Ada 422
Parsel 5
Tapu Bilgisi Arsa Tapusu
Emsal 0.9

Ödeme Detayları

KDV % 0
Tapu Harcı Alıcı öder

Adres

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Sarımazı Mahallesi (422 ada, 5 parsel)

Açıklama

Özellikler: Parselin kuzey cephesi 32.6 metre, doğu cephesi 21.4 metre, güney cephesi 26.9 metre, batı cephesi ise 21.3 metre kenar uzunluklarına sahiptir. Parsel geometrik olarak düzgün dörtgen şeklindedir. Yüzey olarak engebesiz bir yapıya sahiptir. Ön / arka / yan cepheleri arasında yükseklik farkı yoktur. Az eğimli arazi yapısı mevcuttur. Taşınmaz sokağa cephelidir, stabilize yoldan erişilmektedir. Çevredeki yapılaşma kısmen tamamlanmıştır.

Not: Ceyhan Belediyesi'nden alınan şifahi bilgiye göre taşınmaz; ayrık nizam, 3 kata imarlı, konut alanı dahilinde; Taks: 0.30, Kaks: 0.90 önden 5 metre, komşu parsellerden 3 metre çekme mesafeli yapılaşma koşullarına sahiptir. Ceyhan Belediyesi'nden alınan şifahi bilgiye göre taşınmazın net imar parseli olduğu ve terkinin olmadığı beyan edilmiştir. Yapılaşma koşullarına göre parsel üzerine 208 m2 taban alanlı olmak üzere, Z+2N katlı toplam ~625 m2 alanlı yapı inşa edilebilir.