Adana Ceyhan Sarımazı Mahallesinde 695 m2 Arsa

 • 695 m2

Özellikler

  • Tapu no
   6929
  • Pafta
   0
  • Ada
   422
  • Parsel
   5
  • Tapu Bilgisi
   Arsa Tapusu
  • Emsal
   0.9

Ödeme Detayları

  • KDV
   % 0
  • Tapu Harcı
   Alıcı öder

Harita

Açıklama

Özellikler: Parselin kuzey cephesi 32.6 metre, doğu cephesi 21.4 metre, güney cephesi 26.9 metre, batı cephesi ise 21.3 metre kenar uzunluklarına sahiptir. Parsel geometrik olarak düzgün dörtgen şeklindedir. Yüzey olarak engebesiz bir yapıya sahiptir. Ön / arka / yan cepheleri arasında yükseklik farkı yoktur. Az eğimli arazi yapısı mevcuttur. Taşınmaz sokağa cephelidir, stabilize yoldan erişilmektedir. Çevredeki yapılaşma kısmen tamamlanmıştır.

Not: Ceyhan Belediyesi'nden alınan şifahi bilgiye göre taşınmaz; ayrık nizam, 3 kata imarlı, konut alanı dahilinde; Taks: 0.30, Kaks: 0.90 önden 5 metre, komşu parsellerden 3 metre çekme mesafeli yapılaşma koşullarına sahiptir. Ceyhan Belediyesi'nden alınan şifahi bilgiye göre taşınmazın net imar parseli olduğu ve terkinin olmadığı beyan edilmiştir. Yapılaşma koşullarına göre parsel üzerine 208 m2 taban alanlı olmak üzere, Z+2N katlı toplam ~625 m2 alanlı yapı inşa edilebilir.


Gizle Hepsini Gör