1 TL'den Başlayan Açık Artırma Fırsatları İçin Tıklayın!
1 TL'den Başlayan Açık Artırma Fırsatları İçin Tıklayın!
Tapu.com Blog Blog Ana Sayfa

Tapu Sicilinde ne tür işlemler gerçekleştirilir?

Tapu 101

Tapu sicilinde akitli ve akitsiz olmak üzere iki tür işlem gerçekleştirilir. Akitsiz işlemler, bir kişiyi bağlayan ve bu sebeple yalnızca bir kişinin beyanıyla gerçekleştirilebilen işlemlerken, akitli işlemler birden çok kişinin akdinin tescil edilmesi anlamına gelir ve birlikte beyan gerektirirler.

Akitli ve akitsiz işlemlerden bazıları şunlardır:

Akitsiz (tek taraflı irade beyanı ile),
Aile Konutu Şerhi
Aile Konutunda Kalma Hakkının Şerhi
Ayırma (ifraz) İstemi
Bağışlama Vaadinin Şerhi İstemi
Bağıştan Rücu Edilerek Taşınmazın
Birleştirme (Tevhit) İstemi
Cebri SatışIn Tescili İstemi
Cins Değişikliği İstemi
Düzeltme (Tahsis) İstemi
Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sözleşmeleri
Finansal Kiralama
Geçici Tescil Şerhi
Hükmen Dükkan İfrazı İstemi
Hükmen Kamulaştırma
İntifa Terkini İstemi
İpotek Alacağının Temliki
İpotek Terkini İstemi
İştirakın (elbirliğinin) Bozulması
İzale-i Şuyu Satışı Tescil İstemi
Kanuni İpoteğin Akitten Sonra Tescili İstemi
Kat İlavesi Ve Arsa Payı Değişikliği İstemi
Kat İrtifakı İstemi
Kat İrtifakı Terkin İstemi
Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Sözleşmesi Şerhi
Kat Karşılığı İnşaat Şerhi Terkin İstemi
Kat Mülkiyeti Kurulması
Kat Mülkiyetinden Adi Mülkiyete Dönüş İstemi
Kira Şerhi İstemi
Kira Şerhi Terkin İstemi
Kooperatif Üyelerine Tahsis İstemi
Mahkeme Kararının Tescili İstemi
Mirasın Taksimi
Muhtesatın Devri Ve Terkini
Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili
Paylı Mülkiyeti Devam Yükümlülüğü
Satış Vaadinin Şerhi İstemi
Serbest Dereceden Yararlanma Hakkının İpotekten Sonra Tanınması
Sulh Hakimi Veya Noterde Yapılan Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Tescili İstemi
Şura İstemi
İştia İstemi
Vefa İstemi
Teferruatın Yazımı İstemi
Teknik Hataların (yüz ölçümün) düzeltilmesi
Ticari İşletme Rehni
Ünvan Değişikliği İstemi
Vasiyetnamenin Tenfizi İstemi
Yola Terk İstemi
Yoldan İhdas İşlemi
Yönetim Planı Eklenmesi (veya Değişikliği) İstemi

Akitli (İki veya daha fazla tarafın irade beyanı ile),

Bağımsız Bölüm İlavesi
Bağış
Devre Mülk Hakkı
Diğer İrtifak Hakları
Geçit Hakkı
İdareler Arasında Taşınmaz Mal Devri
İntifa Hakkı
İpotek
Kamulaştırılan Taşınmazın Eski Sahibine İadesi
Kamulaştırma
Kat İrtifakı
Kat Karşılığı Temlik Akdi
Kat Mülkiyeti
Kaynak Hakkı
Miras Payının Devri
Oturma Hakkı
Ölünceye Kadar Bakma Akdi
Ölünceye Kadar Gelir Sözleşmesi
Satış
Su, Gaz, Elektrik vb. Mecralar
Taksim
Taşınmaz Yükü
Trampa
Üst (İnşaat) Hakkı