Yatırımlık Fırsat Gayrimenkulleri Kaçırmayın!
tapucom svg logo

tapucom svg logo

Tapu.com Blog Blog Ana Sayfa

Kredi borcunuzdan dolayı icralık olmayın!

Makaleler

Kredi taksidi ödemekte zorlanıyorsanız ticari sicil kaybına izin vermeyin. Getirin, teminat gösterdiğiniz taşınmazı değerinde hızla satmanıza yardımcı olalım, siz de borcunuzu kapatın.

Bugünlerde kur ve faizlerdeki artışa bağlı olarak piyasadaki nakit akışının daraldığı, herkesin bildiği bir gerçek. Nakit gittikçe daha değerli hale geliyor. Faizlerin bir miktar artmasıyla daha da kıymetleniyor. Ne yazık ki daralan bu nakit akışı ülke çapında tahsilat sorunları ortaya çıkartıyor ve bir takım şirketlerin nakit akışlarını riskli duruma düşürüyor. Şirketler kullandıkları kredi taksitlerinde yapılandırma, erteleme istiyor veya konkordato ilan ederek alacaklıların kanuni takiplerinden korunmaya çalışıyor.

Özellikle ticari (tüzel kişilere kullandırılan) kredilerde, şirketlerin tahsilat sorunlarına dayalı nakit akışı sıkıntılarından dolayı artan sayıda şirketin kredi ödemelerinde zorlandığı gözlemleniyor. Kredi yapılandırma süreçlerine rağmen kredi taksidi ödemesi geciktiğinde önce idari takip sonra da mecburen yasal takip aşamaları gelir. Yasal takip aşamasında halk arasındaki tabirle icralık olma durumuyla karşılaşılır.

Bu durumda oldukça büyük bir ekonomik değer kaybı yaşanır.

  • Önce icralık olan borçlu şirketin ve ortaklarının ticari sicili kirlenir.
  • Sonra icraya konu olan problemli teminatların ekonomik değeri yaklaşık yarısına düşer. Üstelik taraflara neredeyse bir yıl sürecek hukuki operasyon ve takip maliyeti çıkar.
  • İlgili krediyi veren bir banka ise takipteki kredi kaynaklı zarara uğrar.

Bu noktada bankanın teminata el koyduğu düşünülür ama bu doğru değildir. Banka ipotek koyduğu teminatı ancak devlet kurumlarının düzenlediği icra ihalesi aracılığıyla teklif vererek satın alabilir. Bu bankaların içinde bulunmak istemediği bir durumdur, çünkü bankalar sermayelerinin betona bağlı kalmasını istemez. Banka bir an önce alacağını nakit olarak almak ve işine bakmak ister. Ancak bazen mali zararı karşılamak için bu hareket kaçınılmaz hale gelir.

Tapu.com olarak gayrimenkullere hızla alıcı bularak nakde çevirebilme yeteneğimizi ispatladığımız son 3 yılın ardından aklımıza şöyle bir çözüm geliyor. Nakit sıkıntısı nedeniyle kredi taksitlerinizi ödeyemiyorsanız ticari itibar kaybına uğramamak ve icralık olmamak için teminat olarak gösterdiğiniz taşınmazı piyasa değerinde hızla satmanıza yardımcı olalım.  

Çözüm önerimiz şöyle;

  1. Eğer şirketinizin yaşanan nakit sıkışıklığı, vb. sebeplerle kredi taksidi ödeme riski artıyorsa hemen bankanızla konuşun. Bankanıza teminat olarak gösterdiğiniz gayrimenkulün mümkünse satılarak kredi borcunun kısmen ve/veya erkenden kapatılmasına razı olup olmadığını sorun.
  2. Alıcı bulunduğunda, ipotek koyan bankanın satışa razı olacağı fiyat seviyelerinden satışa onay yazısı verip vermeyeceğini öğrenin.
  3. Eğer onay yazısını verecek şekilde şubenizle anlaşıyorsanız hemen teminatın ekspertiz raporunun müşteri kopyasını alarak Tapu.com’a başvurun.

Biz de hemen satışa sunup bir an önce alıcısını bulmaya çalışalım. Kredi borcunu kapatmanıza yardımcı olurken oluşacak büyük bir ekonomik kaybı, hem sizin için hem de ülkemiz için engellemiş olabiliriz.

Detaylar ve sorularınız için: batirmagetir@tapu.com