Tapu 101

Alıcılar 37 Milyon TL ile Hazırda Bekliyor

Makaleler 25 Temmuz 2017

Sitemizi bir basın bülteniyle duyurup ve satışa başladığımız 3 Ağustos 2015’ten beri yaklaşık 2 yıl geride kaldı. İlk satışlarımızın bizi de hayrete düşürecek hızda hemen ertesi hafta gelmesinden beri sürekli artan hacim ve hızda satış yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizde gayrimenkul pazarını alıcılar için şeffaf ve güvenli, satıcılar için ise hızlı hale getirmek için çıktığımız yolda …

Devamı

0 850 532 82 78 – Tapu.com Çağrı Merkezi

Tapu 101 02 Mart 2017

Gayrimenkul satışına yeni bir soluk getiren tapu.com, değerleme (ekspertiz) raporlu gayrimenkulleri satışa sunmaktadır. Değerleme (ekspertiz) raporu, SPK lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. Bir değerleme raporunda, ilgili gayrimenkule ait, iç dış özellikler, belediye ve yetkili kurumlardan doğrulanmış yasal durum ve değerleme sırasında çekilmiş fotoğraflar yer almaktadır. Bu detaylı çalışma sayesinde, gayrimenkullerin gerçek değeri belirlenmektedir. Bankadan satılık gayrimenkuller de …

Devamı

Gayrimenkul Değerleme Kriterleri Nelerdir?

Tapu 101 19 Haziran 2015

Gayrimenkul değerlemede öne çıkar kriterler aşağıdaki gibidir; Gayrimenkulün lokasyonu, konumu, ve diğer çevre özellikleri Gayrimenkule olan talep ve gerçekleşen emsal satışlar, Gayrimenkulün imar durumu, Eğer bağımsız bölümse arsa payı, değilse arsa büyüklüğü, Gayrimekulun mimari kullanım elverişliliği, İşçilik kalitesi, Altyapı özellikleri Yıpranma payı, Bayındırlık rayici ve vergi rayiç değerleri, Sürdürülebilir gelir düzeyi, Ekonomik koşullar, Takyidat durumu, …

Devamı

Gayrimenkul değerleme uzmanı nasıl değerleme yapar?

Tapu 101 19 Haziran 2015

Gayrimenkul değerleme uzmanları, kişi veya kuruluşların talepleri üzerine belirli bir taşınmazın, o günkü değerini tespit etmeye çalışırlar. Taşınmaz değerinin tespit edilmesini isteyen kişi ya da kurumlardan gelen talep üzerine değerleme kuruluşları bu gayrimenkullerin tapu, kadastro, belediye, il özel idaresi, kültür ve tabiat varlılarını koruma kurulları gibi yasal kurum incelemelerini yaparak taşınmazın yeri, konumu, imar durumu, …

Devamı

Adil Piyasa Değeri Nedir? (fair market value)

Tapu 101 24 Temmuz 2015

Adil piyasa değeri bir gayrimenkulun pazarda genel algılar doğrultusunda hem alıcının hem de satıcının uzlaşabileceği fiyat denge noktasıdır. Başka bir deyişle adil piyasa değeri alıcı ve satıcının herhangi bir baskı altında kalmadan anlaşabildiği tahmini satış bedelidir. Bir gayrimenkulun adil piyasa değeri çok kısa bir zaman içerisinde çevre bölgelerdeki gelişmelere, politik gündeme, sosyolojik olaylara, ekonomik dalgalanmalara …

Devamı

Sat Geri Kirala İşlemiyle Mülkünü Satışa Çıkartan Tüzel Kişiler Kira Kontratının Garantisini Nasıl Veriyor?

Tapu 101 19 Haziran 2015

Bazı kaynaklara göre sat geri kirala modeli (saleleaseback) tarihte ilk kez ingilizler tarafından kullanılmıştır. Mülk sahibi nakit ihtiyacını karşılamak üzere oturduğu mülkü, içinde kiracı kalmak koşuluyla satar. Böylelikle sosyal ve ticari faaliyetlerine devam edebilirken nakit ihtiyacını da görmüş olur. Sat geri kirala işlemindeki can alıcı iki nokta satış bedeli ve uzlaşılacak kira bedelidir. Tüzel kişi …

Devamı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Nedir?

Tapu 101 19 Haziran 2015

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı statüsü Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimindeki eğitimlerin ve lisanslama süreçlerinin tamamlanmasıyla kazanılır. Her ne kadar “Gayrimenkul değerleme uzmanlığı” sermaye piyasası mevzuatına tabi kurum ve şirketlerin değerleme yaptırılması zorunlu tutulan işlemlerine ilişkin görevlerde zorunlu tutulsa da, aslında tüm gayrimenkul satış süreçlerinde faydalanılması gereken bir uzmanlık dalıdır.

Devamı

Değerleme Raporunu Kim Hazırlar?

Tapu 101 19 Haziran 2015

Değerleme raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimindeki eğitimleri ve lisanslama süreçlerini tamamlayanlar tarafından hazırlanır. SPK lisansı, hazırlayan uzmanın yazısı ve hazırlayan uzmanın şaibeli ve sakıncalı hareketlerden kaçınıyor olması hazırlamış değerleme raporunun güvenirliğini ispatlar. Bu öğelerden birinin var olmaması hazırlanan değerleme raporunu geçersiz kılmaktadır.

Devamı

Değerleme raporu ve taşınmazın sunumuna ilişkin bilgiler neden bağlayıcı değildir?

Tapu 101 19 Haziran 2015

Tapu.com’da satışa sunulmuş olan gayrimenkuller ile, ilgili değerleme raporlarından alıntı olarak paylaşılan bilgiler ve mülkün sunumu taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgilendirme niteliğindedir. Değerleme raporu geçerliliği kanuni bir hükme bağlanmamış olsa da 6 ay ila 1 sene içerisinde geçerliliği sorgulanacağından yenilenmesi icap edebilir. Öte yandan ilgili resimler de kısa bir süre içinde güncelliğini yitirmiş olabilir. Bu …

Devamı

Değerleme Raporu Nasıl Hazırlanır?

Tapu 101 19 Haziran 2015

Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimindeki eğitimlerin ve lisanslama süreçlerinin tamamlanmasıyla uzman kişi değerleme raporu hazırlanacak taşınmaz hakkında geniş ölçekli bir çalışma başlatır. Bu yürütülen çalışma kapsamında inşaat maliyeti, arsa çevirme maliyeti, bölgesi, çevre bölgedeki gelişmeler, konumsal özellikler, metrekare gibi hususlar dikkate alınmaktadır. Sonrasında takyidatlar, ipotek, irtifak hakları, kullanım izinleri, imar durumu, imar notları, ruhsatlar, tutanaklar gibi …

Devamı