Kat İrtifakı Nedir?

Tapu 101 20 Mayıs 2015

Kat irtifakı bir ana taşınmaz (arsa) üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkıdır. Bu hakkın sahiplerine, kat irtifak sahibi denir. Kat irtifakı, taşınmazın tüm mülkiyetinden ziyade, sınırlı mülkiyetini sağlayan bir hak çeşididir. (Bkz: İrtifak Hakları)

Bununla birlikte, ülkemizde kat irtifakı sahipleri, uygulamada kat mülkiyeti sahipleriyle aynı statüde kabul edilir.