1 TL'den Başlayan Açık Artırma Fırsatları İçin Tıklayın!
1 TL'den Başlayan Açık Artırma Fırsatları İçin Tıklayın!
Tapu.com Blog Blog Ana Sayfa

İrtifak Hakları Nelerdir?

Tapu 101

Ayni İrtifak hakkı

Ayni irtifak hakkı, (Taşınmaz lehine irtifak hakkı) (Arzi İrtifak hakkı) bir taşınmazın haklarını, bir diğer taşınmaz lehine kısıtlayan; borçlu taşınmazın malikinin mülkiyet haklarının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya alacaklı taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılan bir hak çeşididir. Ayni irtifak hakkı çeşitleri: Geçit, Üst (inşaat), kaynak hakkı ve diğer irtifaklardır.

Şahsi İrtifak Hakları

Taşınmazın maliği haricinde birinin, mülkiyet haklarının bir kısmından (kullanma ve/veya yararlanma) faydalanmasına olanak tanıyan haklardır. Şahsi mülkiyet hakkı, ayni mülkiyet haklarından farklı olarak bir taşınmazın diğerine sağladığı bir hak değil, bir taşınmazın bir şahsa sağladığı haklardır. Özetle bu haklar bir şahıs lehine kurulur ve şahıs, özel ya da tüzel kişi olabilir. Şahsi irtifak hakkı çeşitleri: İntifa hakkı, Sükna (oturma) hakkı, Üst (inşaat) hakkı, Kaynak hakkı ve diğer irtifaklardır.