1 TL'den Başlayan Açık Artırma Fırsatları İçin Tıklayın!
1 TL'den Başlayan Açık Artırma Fırsatları İçin Tıklayın!
Tapu.com Blog Blog Ana Sayfa

İrtifak Hakkı nedir?

Tapu 101

Hukuken, bir eşya sahibine mülkiyet hakları verir. Bu mülkiyet haklarının toplu halde eşya sahibinde bulunması mutlak mülkiyet olarak tanımlanırken, kimi durumlarda taşınmaz üzerindeki haklardan ancak bazıları kullanılabilir. Hakların kasıtlı olarak başkasına devredilmesi ya da durum gereği kullanılamıyor olması, eşyanın mülkiyet sahibini değiştirmez.

Bu haklardan en sık rastlananı irtifak haklarıdır.

İrtifak hakları, sahibine konusu olan eşyayı doğrudan doğruya kullanma veya ondan yararlanma veya her ikisine birden sahip olma yetkisini veren sınırlı bir ayni haktır.

Yani irtifak hakkı sahibi, başka birinin (maliğin) eşyasını kullanma ve/veya yararlanma hakkına sahip olur.