Yatırımlık Fırsat Gayrimenkulleri Kaçırmayın!
tapucom svg logo

tapucom svg logo

Tapu.com Blog Blog Ana Sayfa

Değerleme raporu ve taşınmazın sunumuna ilişkin bilgiler neden bağlayıcı değildir?

Tapu 101

Tapu.com’da satışa sunulmuş olan gayrimenkuller ile, ilgili değerleme raporlarından alıntı olarak paylaşılan bilgiler ve mülkün sunumu taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgilendirme niteliğindedir.

Değerleme raporu geçerliliği kanuni bir hükme bağlanmamış olsa da 6 ay ila 1 sene içerisinde geçerliliği sorgulanacağından yenilenmesi icap edebilir. Öte yandan ilgili resimler de kısa bir süre içinde güncelliğini yitirmiş olabilir. Bu nedenle paylaşılmış bilgiler bağlayıcı değildir.

Açık arttırma katılımcıları taşınmazı mevcut durumu ile (kiracı, işgalci, hasar, hisse, imar, iskan, konum, yüzölçüm, tapu bilgileri vb.) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacak olup; bu konularda eksik, ayıp, farklılık vb. gibi nedenlerle tapu.com herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.