1 TL'den Başlayan Açık Artırma Fırsatları İçin Tıklayın!
1 TL'den Başlayan Açık Artırma Fırsatları İçin Tıklayın!
Tapu.com Blog Blog Ana Sayfa

Değerleme Raporu Nasıl Hazırlanır?

Tapu 101

Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimindeki eğitimlerin ve lisanslama süreçlerinin tamamlanmasıyla uzman kişi değerleme raporu hazırlanacak taşınmaz hakkında geniş ölçekli bir çalışma başlatır. Bu yürütülen çalışma kapsamında inşaat maliyeti, arsa çevirme maliyeti, bölgesi, çevre bölgedeki gelişmeler, konumsal özellikler, metrekare gibi hususlar dikkate alınmaktadır.

Sonrasında takyidatlar, ipotek, irtifak hakları, kullanım izinleri, imar durumu, imar notları, ruhsatlar, tutanaklar gibi şerh ve izinler kapsamında bir değerlendirme yapılır.Daha sonrasında taşınmazın türüne göre çevre bölgelerde emsalleri incelenir ve bu emsallerin satış devir fiyatlarına göre oranları konu taşınmazın değerlemesi yapmak üzere incelenir.

Sonuçta bir değerleme rakamı çıkartılır. Bu rakam ülkemizdeki değerleme altyapısının henüz güçlü olmaması nedeniyle gayrimenkul profesyonellerinin şifai bilgilendirmeleri baz alınarak yapılmaktadır.