Yatırımlık Fırsat Gayrimenkulleri Kaçırmayın!
tapucom svg logo

tapucom svg logo

Tapu.com Blog Blog Ana Sayfa

Adil Piyasa Değeri Nedir? (fair market value)

Tapu 101

Adil piyasa değeri bir gayrimenkulun pazarda genel algılar doğrultusunda hem alıcının hem de satıcının uzlaşabileceği fiyat denge noktasıdır. Başka bir deyişle adil piyasa değeri alıcı ve satıcının herhangi bir baskı altında kalmadan anlaşabildiği tahmini satış bedelidir.

Bir gayrimenkulun adil piyasa değeri çok kısa bir zaman içerisinde çevre bölgelerdeki gelişmelere, politik gündeme, sosyolojik olaylara, ekonomik dalgalanmalara göre yükselebilir veya düşebilir. Bu değişkenlikler nedeniyle değerleme raporları belli bir zaman sonra geçerliliğini yitirir.

Bir gayrimenkul hakkında yeterli bilgi sahibi olan alıcıların vermiş olduğu rekabetçi ve şeffaf teklifler sayesinde söz konusu gayrimenkulün o günkü adil piyasa değeri ortaya çıkabilir.